ONS TEAM

“It takes a village to raise a child.”

ONS TEAM

Ons team

Ons team bestaat uit Ellen, Jill, Silke, Sandra, Annemie, Kobe, Sarah, Cato, Dorien en Seda
Ellen---BEAT-Team

Ellen Wos

Klinische psychologe Psychodiagnosticus ABFT-therapeut level 1 Systeemtherapeute i.o.

Jill Grosemans

Klinisch Psychologe

Silke Manshoven

Diëtiste

Sandra Thijs

Creatieve therapeut, therapeut lichaamsgericht werk

Annemie Wysmans

Maatschappelijk werker

Kobe Janssen

Psychomotorisch therapeut

SArah geelen

Orthopedagoog

Cato Peeters

Klinisch orthopedagoog

 

Dorien nijssen

Orthopedagoog

Seda Musakhadzhiyeva

Stagiaire

Ellen Wos

Klinische psychologe Psychodiagnosticus
ABFT-therapeut level 1
Systeemtherapeute i.o.

Kobe Janssen

Psychomotorisch therapeut


Jill Grosemans

Klinisch Psychologe

SANDRA THIJS

Creatieve therapeut, medium dans en beweging

Sarah geelen

Orthopedagoog

Silke Manshoven

Diëtiste

Dorien nijssen

Orthopedagoog

Seda Musakhadzhiyeva

Stagiaire

Cato Peeters

Klinisch orthopedagoog

Annemie Wysmans

Maatschappelijk werker

Team1-

Ellen Wos - Praktijkhouder

Ellen Wos - Praktijkhouder

TIJDELIJKE AANMELDINGSSTOP

Ellen is klinisch psychologe van opleiding, psychodiagnosticus en systeemtherapeut i.o.

Sinds 2001 werkt zij als klinisch psychologe binnen het Vrij CLB Limburg en staat zij in voor zowel het coördineren als het uitvoeren van begeleidingstrajecten voor kinderen, jongeren en hun ouders. Verder voerde zij binnen het Vrij CLB Limburg lange tijd psychodiagnostisch onderzoek uit naar cognitieve vaardigheden (IQ-onderzoek), leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, autisme, dyspraxie, dysfasie, …).  De laatste jaren heeft zij zich verder toegelegd op crisishulpverlening en aanklampend werken in verontrustende situaties.

Binnen deze context heeft zij veel ervaring opgedaan met een breed spectrum van problemen bij kinderen en jongeren en is zij goed vertrouwd geraakt met de Integrale Jeugdhulpverlening. Zij werkt dan ook heel nauw samen met andere jeugdhulpverleningsactoren om de zorg voor de cliënt zo goed als mogelijk af te stemmen op de hulpvraag.

In 2016 startte zij een samenwerking met een groepspraktijk te Borgloon waar zij momenteel instaat voor specialistische psychotherapeutische behandeling van adolescenten en jongvolwassenen en hun gezinnen. Daar bouwde zij haar expertise op rond de behandeling van eetstoornissen en zelfverwonding.

Ellen volgde een 3-jarige verdiepende opleiding binnen het gedragstherapeutische kader als ook een 3-jarige opleiding ‘Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren’ om haar verder te bekwamen in het psychotherapeutisch handelen. Op dit moment volgt zij de 4-jarige opleiding tot Relatie- en Gezinstherapeut in het kader van Permanente Vorming in samenwerking met Rapunzel en de VUB.  Naast haar gedragstherapeutische en oplossingsgerichte blik, bekijkt zij hierbij het gedrag van cliënten ook vanuit de context waarin ze leven. Hierbij vertrekt zij vanuit de beleving van de gezinsleden en staat zij stil bij de betekenis ervan. Zo gaat zij op zoek naar krachten en mogelijkheden binnen de context en probeert wat vastgelopen is terug in beweging te brengen.

Zowel bij individuele psychische problemen (angsten, depressieve klachten, eetproblemen en eetstoornissen, slaapproblemen, autisme, automutilatie, identiteit, rouw en verlies, gedragsmoeilijkheden, verslaving, moeilijkheden in de interactie, …) als studiegerelateerde problemen (schoolfobische klachten, faalangst, motivatieproblemen, over- en onderpresteren, uitstelgedrag, stress) kan je in de praktijk terecht. Naast het individueel werken met jongeren, zal Ellen vaak ook de mogelijkheid voorleggen om met heel het gezin aan de slag te gaan binnen de gezinsgerichte behandeling.   

Naast individuele problemen van jongeren, pakt Ellen ook graag gezinsgerelateerde problemen op (ziekte binnen het gezin; problemen voor, tijdens en na echtscheiding; interactieproblemen binnen (nieuw-samengestelde) gezinnen; begeleiding van kinderen en jongeren van ouders met een psychiatrische problematiek, …). Ook hiervoor nodigt zij graag heel het gezin uit om samen na te denken wat de zorgen, krachten en mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Om up tot date te blijven met nieuwe inzichten binnen het werkveld, schoolt zij zich constant bij en streeft zij ernaar up to date te blijven met de recente wetenschappelijke literatuur. Ook neemt zij regelmatig deel aan intervisie en supervisie.

Ellen is erkend:

 • als klinisch psychologe door de psychologencommissie: 782114390
 • als klinisch psychologe door het FOD: visumnummer 282173
 • als ELP door het netwerk Ligant met RIZIV-nummer 7-01132-81-000

Ellen is lid van de:

Ellen is aspirant-lid van de:

 • de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie- en Systeemcounseling

Ellen is erkend:

 • als klinisch psychologe door de psychologencommissie: 782114390
 • als klinisch psychologe door het FOD: visumnummer 282173
 • als ELP door het netwerk Ligant met RIZIV-nummer: 7-01132-81-000

Ellen is lid van de:

Ellen is aspirant-lid van de:

 • de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie- en Systeemcounseling)
Team6-

Kobe Janssen

Kobe is als psychomotorisch therapeut werkzaam in Medisch Centrum St. Jozef op de afdeling kinderen en jongeren (K-delta) waar hij mee instaat voor de residentiële behandeling van kinderen en jongeren met ASS, gedrags- en leerstoornissen en allerlei emotionele problematieken. Verder heeft Kobe ervaring met agressiehantering, sociale weerbaarheidstraining, adventure therapie en psychomotorische gezinstherapie. Als ervaren psychomotorisch therapeut begeleidt hij jongeren vanuit een meer lichaamsgerichte benadering. Kobe schoolt zich nog continue bij en volgt daarnaast ook supervisie en intervisie.

Kobe is lid van:

 • AXXON (Beroepsvereniging Kinesistherapie)
 • VVPMT (Vlaamse Vereniging voor Psychomotorisch therapeuten)
 • Kobe is aangesloten als erkend kinesitherapeut

Jill Grosemans

TIJDELIJKE AANMELDINGSSTOP

Jill studeerde in 2017 af als psychologisch consulent en vervolgens in 2020 als klinisch psychologe. Ze trok het werkveld in en deed ervaring op binnen een leefgroep bijzondere jeugdzorg. Nadien ging ze aan de slag als psycholoog in het kinder- en jongerenteam van het CGG te Genk. Dit combineerde ze met het werk in een mobiel team binnen netwerk Ligant, waar ze kinderen en jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid en hun gezin en/of bredere context ondersteunde.

In het voorjaar van 2022 kreeg Jill opnieuw de kans aan de slag te gaan in het outreaching-team van het OPZ te Geel waar ze in 2020 reeds haar eindstage deed. Dit is een multidisciplinair team dat jeugdpsychiatrische ondersteuning biedt aan jongeren tijdens of na hun verblijf in de Gemeenschapsinstelling.

Op dit moment volgt Jill de 4-jarige opleiding tot oplossingsgericht cognitief systemisch psychotherapeut aan het Korzybski Instituut. Ze vindt het belangrijk om het kind of de jongere steeds centraal te stellen en daarbij de context te betrekken. Samen opnieuw op zoek gaan naar sterktes, mogelijkheden en krachten, is het liefste wat ze doet binnen haar klinisch werk met gezinnen.

Jill volgt regelmatig intervisie en supervisie en volgt bijscholingen om zich up to date te houden met de recente ontwikkelingen in het werkveld.

Team5-

Sandra Thijs

Sandra is afgestudeerd als maatschappelijk assistente in 2001 en heeft zich daarna verder gespecialiseerd in culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Recent schoolde Sandra zich bij tot dans- en bewegingstherapeute. Sandra kan naast haar brede opleiding ook terugblikken op een erg veelzijdige werkervaring. Zo werkte zij als onderzoekster én vrijwilligster in het vrouwencentrum YWCA , binnen het jeugdwelzijnswerk te Zwartberg (GIGOS) als coördinator en educatief werker als ook binnen de Federatie Wereldvrouwen vzw. Tenslotte deed ze ervaring op binnen de residentiële psychiatrie (ASSTER) wat haar passie als danstherapeute enkel maar deed groeien! In haar vrije tijd werkt zij momenteel als vrijwilligster in de dansgroep ‘Colour The Streets’ waar zij sociaal, artistieke en culturele activiteiten mee begeleidt in de jongerenwerking zoals het maken van theater-dans producties.

In het therapeutisch werkveld vindt zij het boeiend en inspirerend om jongeren te begeleiden en te ondersteunen in hun persoonlijk groeiproces door het onderzoeken en versterken van hun eigen mogelijkheden. Dansen en bewegen helpen vaak waar woorden tekort schieten.  Het brengt hen soms tot de kern van zichzelf.   Sandra maakt gebruik van dans- en bewegingstherapie en allerlei creatieve werkvormen op maat, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de jongere en diens context.

Sandra volgt op regelmatige basis supervisie en vorming om up to date te blijven van de recente ontwikkelingen in haar vakgebied.

Sandra is lid van:

 • BVCT (Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie)

Sarah Geelen

Sarah heeft haar Bachelor diploma Orhopedagogie behaald in 2013. Sindsdien heeft ze ervaring opgedaan in de Bijzondere Jeugdzorg, meer bepaald in leefgroepwerking en in gezinsbegeleiding. Ze deed specifieke begeleidingen die draaiden rond communicatie en terug tot verbinding komen met elkaar binnen het gezin. Sarah is systemisch counselor in opleiding. Recent heeft ze de overstap gemaakt naar Pleegzorg Limburg, waar ze momenteel werkt.

Voor Sarah is het belangrijk om écht contact te maken zodat er een zeker vertrouwen kan ontstaan om samen te zoeken naar de betekenis van de zorgen en naar waar herstel en/of verandering mogelijk is. We zoeken eerst de verbinding op met jezelf om van daaruit in verbinding te gaan met de ander.

Sarah volgt op regelmatige basis supervisie en vorming om up to date te blijven van de recente ontwikkelingen in haar vakgebied.

Team10-

Silke Manhoven

Silke Manshoven (°1999) is twee jaar geleden afgestudeerd als diëtiste. Tijdens haar laatste stage bij Eetwijs te Leuven, maakte Silke voor het eerst kennis met de behandeling van eetstoornissen wat helemaal in de lijn lag van haar droomjob. Sindsdien verdiept Silke zich in de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde behandelingen voor deze doelgroep. Silke heeft zich gedurende haar klinische praktijk verder toegelegd op de behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met eetproblemen en/of eetstoornissen. Naast haar bijdrage in onze praktijk, brengt ze een groot deel van haar vrijetijd door als diëtiste bij Saltare VZW waar ze specifieke kampen voor jongeren met een eetstoornis mee begeleidt. Binnen deze meerdaagse avonturen, waarbij de activiteiten mee georganiseerd worden in samenwerking met Outdoor Bound, ondersteunt Silke deze jongeren doorheen de maaltijden in hun zoektocht naar een andere relatie met voeding, gewicht en lichaamsbeeld als ook naar hun eigen identiteit en eigenwaarde.

Silke volgt regelmatig vormingen rond de behandeling van eetstoornissen om up-to-date te blijven. Verder volgt Silke ook supervisiegroepen zowel binnen Limburg (Ligant) als op nationaal niveau (Eetexpert vzw).

Naast de behandeling van jongeren met een eetstoornis, werkt Silke ook graag met jongeren die op zoek zijn naar een gezonde relatie met voeding en die niet langer willen strijden met verboden voedsel, calorieën tellen, eetregels en strikte diëten volgen. Silke werkt graag aan gezonde eetcompetenties en hoe de jongere deze in hun eigen leven kunnen integreren. Graag zoekt Silke samen met de jongere uit wat een afwisselende eetstijl voor hen kan betekenen en welke volgende stapjes hierin gezet kunnen worden.

Tenslotte kan Silke ook ondersteunen bij de wens om op gewicht te blijven en dit aan de hand van evenwichtige en afwisselende voeding en zal ze samen met de jongere werken aan een eetgedrag dat goed vol te houden is én zorgt voor een stabilisatie van het gewicht.

Silke een ware teamplayer en werkt graag samen binnen een multidisciplinair team waar ze haar kennis graag deelt met haar collega’s.

Silke is lid van:

 • Silke is erkend door het RIZIV als erkende diëtiste onder het RIZIV-nummer : 5-63222-57-601

 • Silke is lid van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten

 • Silke is erkend als diëtiste gespecialiseerd in Eetstoornissen door de VZW Eetexpert

Dorien Nijssen

Dorien is afgestudeerd als Bachelor orthopedagogie in 2009. Recent schoolde Dorien zich bij tot verlies en rouwconsulent aan de Vives hoge school in Gent. Daarnaast heeft ze verschillende verdiepende opleidingen gedaan om kinderen en jongeren nog beter te kunnen begeleiden. Naast haar brede opleiding kan Dorien ook terugblikken op een veelzijdige werkervaring van 10 jaar binnen de bijzondere jeugdzorg. Zo werkte ze als leefgroep begeleider en dagcentrummedewerker bij Sint Augustinus, thuisbegeleiding en leefgroep begeleider bij jonge kinderen bij VZW De Oever. Momenteel werkt ze als hoofdopvoedster binnen het CKG in Bilzen.

In de begeleiding van kinderen en jongere staat er 1 vraag centraal. Wat wil het kind of de jongere ons echt vertellen met zijn gedrag? Samen gaan we op een opzoek naar wat er zich afspeelt aan de binnenkant. En gaan we hiermee op een creatieve manier mee aan de slag. Ik wil een heel graag een plek creëren waar kinderen en jongeren zichzelf mogen zijn, een plek waar niemand zich hoeft te verstoppen en elke emotie mag bestaan.

Dorien volgt op regelmatige basis supervisie en vorming om up to date te blijven van de recente ontwikkelingen in haar vakgebied.

Team8-

Annemie Wysmans

Annemie is in 2002 afgestudeerd als maatschappelijk werker.  Ze heeft doorheen de jaren heel veel ervaring opgebouwd in het individueel werken met kinderen, jongeren en gezinnen.  Zo heeft ze een aantal jaren gewerkt in het Vrij CLB Limburg.  Ze was hier vooral verantwoordelijk voor de begeleidingstrajecten van kinderen, jongeren en hun ouders.

Sinds 2010 is ze werkzaam als maatschappelijk werker in het Multi Functioneel Centrum Sint- Gerardus in Diepenbeek.  Hier staat ze in voor de administratieve, sociaal-juridische en psychosociale begeleiding van ouders van kinderen met een motorische beperking. In het Sint-Gerardus heeft ze haar kennis over het hulpverleningslandschap, individuele gesprekstherapie en het uitbouwen van een ondersteunend netwerk verder kunnen uitbreiden.

Sinds kort is ze ook ervaringsdeskundige ouder op het vlak van eetstoornissen. Ze begrijpt als geen ander in welke machteloze en oneerlijke strijd de ouders en de jongeren zijn verwikkeld.  In haar zoektocht naar hulp heeft ze ook een beter zicht gekregen op het aanbod van hulp rond dit ziektebeeld en heeft ze ook de nodige contacten kunnen leggen.  Ze wil een positieve stempel drukken op haar ervaringen en andere ouders en jongeren mee ondersteunen en informeren in hun proces en zoektocht.

Momenteel is ze ook aan de slag als ervaringsdeskundige vrijwilliger bij ANBN. Op termijn gaat ze mee de praatgroepen voor ouders in Hasselt begeleiden. Annemie volgt op regelmatige basis supervisie en vorming om up to date te blijven van de recentste ontwikkelingen en technieken in het hulpverleningslandschap.

Annemie is lid van:

 • Annemie staat geregistreerd bij Eetexpert in het netwerk van zorgverleners bij eet- en gewichtsproblemen  

Cato Peeters

Cato is afgestudeerd als klinisch orthopedagoog in 2022. Zij heeft ervaring in het doorlopen van diagnostische trajecten bij kleuters en lagereschoolkinderen. Ze heeft ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met ASS, ADHD en/ of een complexe ontwikkelingsstoornis. Eerder heeft ze vrijwilligerswerk gedaan binnen Autisme Leeft. 

Cato werkt momenteel als opvoeder binnen O.C. Sint-Ferdinand in een leefgroep waar onder andere kinderen met ASS residentieel verblijven. Ze staat hier in voor de alledaagse opvoedingshandelingen en staat in contact met het netwerk rond het kind. Hiernaast werkt ze ook binnen een Centrum voor Spraak- en Taalpathologie. Dit is een Centrum voor ambulante revalidatie (CAR), waarin zij instaat voor de diagnostiek en revalidatie van kinderen met diverse ontwikkelingsstoornissen.   

Zij is werkzaam in onze praktijk en staat in voor de psychodiagnostische trajecten van (jonge) kinderen met een vermoeden van een onderliggende kindproblematiek. Ook neemt ze de begeleiding van kinderen en hun netwerk voor haar rekening. 

Cato volgt op regelmatige basis supervisie en vorming om up to date te blijven van de recente ontwikkelingen in haar vakgebied. 

Cato is erkend:

 • als klinisch orthopedagoge door het FOD: visumnummer 371794

Cato is lid van de:

 • VVO (Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen) 
Team---Ellen-

Seda Musakhadzhiyeva

Seda is een jonge Tsjetsjeense vrouw van 26 jaar en mama van een klein schattig zoontje. Zij zal vanaf september 2023 ons team versterken als laatstejaarsstudente Psychologie en een aantal taken mee voor haar rekening nemen. Seda volgt haar Master Psychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Seda hebben we tot nu toe leren kennen als een correcte, leergierige en flexibele studente die staat te popelen om haar theoretische kennis in de praktijk te brengen. Ze is op dit moment aan het inlezen zodat ze vanaf september helemaal voorbereid aan de slag kan gaan.

Word jij onze nieuwe collega?

Disciplines

 • Klinisch psychologen
 • Klinisch orthopedagogen
 • Psychologisch Assistent
 • Diëtisten
 • Psychomotorische therapeut
 • Jeugdarts
 • Maatschappelijk assistent
 • Sociaal verpleegkundige

ONZE PARTNERS

Eerstelijnszone – ZOLIM

Kwaliteitsbewaking