BEAT

Binnen onze praktijk hebben we ruime ervaring in het ambulant multidisciplinair behandelen van eetstoornissen. We werken systemisch wat wil zeggen dat we zowel met de aangemelde cliënt als het gezin aan de slag gaan. We werken hierbij nauw samen met de huisarts en/of kinderarts en/of (kinder)psychiater als ook met onze netwerkpartners op de 1ste, 2de en 3de lijn.

Individueel aanbod

Individuele psychotherapie bij Ellen en Jill

We gaan individueel aan de slag met meisjes en jongens vanaf 10 jaar tot volwassen leeftijd met haperend eetgedrag, eetproblemen en eetstoornissen. We bekijken samen met het gezin hoe deze moeilijkheden zijn ontstaan, hoe we ze kunnen verklaren en wat deze problemen in stand houden. We werken hier vooral vanuit een psychologisch model waarin eetstoornissen gezien worden als een nuttige maar niet zo gezonde emotionele overlevingsstrategie. We gaan leren andere meer gepaste emotieregulatiestrategieën aan te leren om met de ervaren moeilijkheden om te kunnen gaan. We gaan aan de slag rond denkfouten, perfectionisme, emotieregulatie, zelfbeeld, lichaamsbeeld, identiteit, …

Individueel voedingsadvies bij onze diëtiste Silke

Onze diëtiste begeleidt deze kinderen, jongeren en (jong)volwassen op 3 gebieden: het introduceren van moeilijk/verboden voedingsmiddelen, het opvolgen van energiebehoefte en het aanpakken van bepaalde gewoonten rondom het eten. Dit gebeurt aan de hand van een veilig eetschema en dit op tempo van de cliënt.  

Individuele PMT en lichaamsgericht werk bij Sandra

Onze therapeuten begeleiden deze jongeren met het leren waarnemen en herkennen van lichamelijke signalen en de impact hiervan op ons denken, voelen en doen, het ontspannen en reguleren van de eigen ademhaling en het eigen lichaam. Ook werken de lichaamsgerichte therapeuten rond lichaamsbeeld en lichaamsbeleving. Deze sessies zijn vooral ervaringsgericht.

Individuele creatieve therapie

Individuele ouderondersteuning bij onze maatschappelijk werker Annemie

Als je zoon of dochter ineens de diagnose eetstoornis krijgt, valt de hemel letterlijk op je hoofd.  Welke hulp bestaat er? Waar kan ik deze hulp vinden? Wordt deze hulp terugbetaald? Moet mijn kind opgenomen worden in een eetkliniek of niet? Hoe kan ik het beste omgaan met mijn kind?  Hoe kan ik het beste omgaan met mijn eigen emoties?  Kan ik als ouder blijven werken of moet ik tijdelijk mijn loopbaan onderbreken?  Zijn er instanties waar ik terecht kan voor lotgenotencontact? Veel vragen en weinig antwoorden. Om ouders te ondersteunen en begeleiden in hun zoektocht, staat Annemie, zelf ervaringsdeskundige ouder van een dochter met Anorexia Nervosa, voor je klaar om al je vragen te helpen beantwoorden.

Gezinstherapie (Maudsley, ABFT, …) bij Ellen en Jill​

Een eetstoornis heeft een impact op heel het gezin. Zowel de cliënt zelf lijdt onder de eetstoornis maar zeker ook de ouders en de broers en zusjes voelen dat de eetstoornis in het gezin is toegekomen. Hoe gaan gezinsleden met deze onwelkome gast om? Wat zeg je wel en wat niet? Wat kan er wel nog gekookt worden en wat niet? Moet ik mijn kind dwingen om te eten of maak ik best iets wat hij of zij wel wil eten? Mag ik mijn zus vragen stellen over ‘je weet wel’ of wil ze er liever niet over praten? Moet onze dochter alleen eten of net niet? Hoe zorgen ouders en brussen ervoor dat er ook nog andere dingen op de agenda komen te staan naast alle afspraken bij de dokter, de psycholoog en de diëtist? Wat doen al die helpers met mijn zus? Is het normaal dat ik boos en verdrietig ben omdat ‘je weet wel’ al zo lang thuis zorgt voor ruzie en ongezelligheid? Hoe zou onze zoon zich voelen nu dat er zoveel aandacht gaat naar onze oudste dochter?

Vele vragen en vele gevoelens die niet altijd gemakkelijk uitgesproken worden door gezinsleden.

Binnen de gezinstherapie zoeken we samen uit wat er leeft in het gezin en wat de wensen van alle gezinsleden zijn naar de toekomst.

Multi Family Therapy (MFT)

MFT staat voor Multi Family Therapy en behandelt tegelijk meerdere gezinnen samen in één groep en in één ruimte. Binnen Casana vzw bieden wij MFT aan voor 6 gezinnen. Standaard worden er 10 volledige MFT-dagen aangeboden over de looptijd van 6 tot 8 maanden. MFT wordt aangeboden binnen een gesloten groep (dezelfde gezinnen van begin tot einde).
Het doel van MFT is om de gezinsleden zo goed als mogelijk te informeren en hun kennis rond eetstoornissen te vergroten en dit door diverse steunbronnen aan te reiken, gevoelens van isolatie te verkleinen en nieuw gedrag te laten uitproberen in een veilige context. MFT wil ouders in hun kracht zetten zodat zij in de thuissituatie de eetstoornis beter de baas kunnen worden. De jongeren en de ouders vinden herkenning, erkenning en de steun die ze nodig hebben om stappen in hun eigen proces te zetten.

Leercafé voor ouders

Als ouder is het soms ook fijn om in contact te komen met ouders die in dezelfde situatie zitten of gezeten hebben en om van gedachten te wisselen rond moeilijkheden en de aanpak hiervan. 

Deze oudertrainingen in groep hebben als doel om:

  • Lotgenoten te verenigen
  • Ouders te erkennen in hun machteloosheid en de heftige emoties die een eetstoornis bij alle gezinsleden met zich meebrengt
  • Ouders te informeren over de types eetstoornissen, oorzaken en gevolgen van een eetstoornis, kenmerkend gedrag bij eetstoornispatiënten, risico’s en complicaties bij eetstoornissen en de behandeling van eetstoornissen.
  • Ouders te laten inzien dat ze wel degelijk verschil kunnen maken in het herstelproces van hun kind.
  • Ouders verschillende handvaten te laten inoefenen

We kiezen er bewust voor om de groep niet al te groot te maken (max 6 ouderkoppels) om zo toch een veilige en respectvolle sfeer te creëren.

BEAT Groepstraining

Vanaf januari 2024 gaan we verder met ons aanbod van de BEAT-groepstraining rond hoe omgaan met je angsten rond eten, lichaam en gewicht. Dit is opnieuw een 15-delige themareeks die loopt van januari 2024 tot en met september 2024 telkens op vrijdag van 18.30 tot 20.00.

Bij interesse graag een mailtje naar info@praktijkconnectus.be

Groeigroep voor jongeren herstellende van een eetstoornis

In januari 2024 starten we, op vraag van de meisjes uit onze eerste BEAT-groep zelf, ook op met een halfopen therapiegroep voor jongeren met een eetstoornis (elke drie maanden in- en uitstap mogelijk). Voor jongeren die de inhoudelijke themareeks reeds gevolgd hebben en nog steun willen om hun recent verworven kennis en ervaringen verder te kunnen implementeren in hun dagelijks leven en dit samen met lotgenoten. Deze zal doorgaan  op vrijdag van 20.00 tot 21.30.

Bij vragen of interesse graag een mailtje naar info@praktijkconnectus.be

ONS BEAT-TEAM

Ellen Wos

Klinisch Psycholoog

Jill Grosemans

Klinisch Psycholoog

Silke Manshoven

Diëtiste

Sandra Thijs

Creatief therapeut en
lichaamsgericht werk

Annemie Wysmans

Maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige ouder

Waar kan je ons vinden? We werken allemaal op dezelfde locatie binnen Praktijk ConnectUs

Wil jij ons team versterken?

Neem dan zeker een kijkje bij onze vacatures.

HOE KAN JE ONS BEREIKEN?

Je kan telefonisch contact met ons opnemen! Wel liefst tijdens één van onze beluurtjes omdat anders gesprekken met cliënten verstoord worden. Dit kan via het nummer 0456/20.21.37

Maandag van 19.00 tot 20.00 – Woensdag van 10.00 tot 12.00 – Vrijdag van 14.00 tot 16.00