PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Indien uit de screening blijkt dat er aanwijzingen zijn voor mogelijk onderliggende stoornissen of als er sprake is van ernstig probleemgedrag, kan tijdens het eerste terugkoppelingsgesprek het advies gegeven worden eerst verder diagnostisch onderzoek uit te laten voeren. Dit kan in de praktijk uitgevoerd worden en, indien nodig, in samenwerking met andere professionals (kinderpsychiater, kinderarts, neuroloog, multidisciplinair centrum, …). Een diagnostische fase zal dan de behandelfase voorafgaan.

Vanuit het diagnostisch onderzoek worden aanbevelingen tot behandeling geformuleerd. De behandeling kan dan in de praktijk uitgevoerd worden of, indien nodig, in samenwerking met andere netwerkpartners.

Mogelijke psychodiagnostische onderzoeken in onze praktijk:

  • Intelligentie-onderzoek volgens CHC-model bij kinderen en adolescenten
  • Diagnostiek in het kader van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten (ASS, AD(H)D,…)
  • Diagnostiek in het kader van stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren (depressie of zonder suicidaliteit)
  • Diagnostiek in het kader van angststoornissen bij kinderen en jongeren (gegeneraliseerde angst, fobieën, faalangst, sociale angst,…)
  • Diagnostiek in het kader van obsessief-compulsieve en verwante stoornissen (ticstoornissen,…) bij kinderen en jongeren
  • Diagnostiek in het kader van gedragsstoornissen bij kinderen en volwassenen
  • Diagnostiek in het kader van voedings- en eetstoornissen bij kinderen en jongeren (anorexia nervosa, boulimie, eetbuistoornis,…)
  • Diagnostiek in het kader van motorische (bewegings)stoornissen bij kidneren en adolescenten (fijne motoriek, grove motoriek, coördinatie, visuo-motorische integratie,…)
  • Diagnostiek in het kader van gezinsdynamieken