IK BEN DOORVERWIJZER

IK BEN DOORVERWIJZER

Beste doorverwijzer

Welkom bij Praktijk ConnectUs. Wij zijn een ambulante multidisciplinaire praktijk gericht op gezinnen waar ouders terecht kunnen als zij zich zorgen maken over de mentale gezondheid en psychische klachten van hun zoon of dochter. Zowel voor kinderen als jongeren. 

Wij bieden de volgende diensten aan

Onze doelgroep

  • Gezinnen met jongeren, adolescenten en jongvolwassenen
  • Met psychische klachten
  • Waarbij nood is aan multidisciplinaire diagnostiek en behandeling
  • En/of systeemgerichte interventies
 

Onze expertise ligt in het multidisciplinair en gezinsgericht aanpakken van eetstoornissen.
Aanmelden via info@praktijkconnectus.be of via 0473/44.25.58 of via ellen.wos@praktijkconnectus.be

Doorverwijzers

De zorg voor jongeren en hun gezin kan plaatsvinden binnen de praktijk zelf of via een samenwerkingsverband met onze netwerkpartners (CONNECT US). We werken zowel samen met onze doorverwijzers, onze eerstelijnsnetwerken, het netwerk LIGANT (het Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren) als met andere partners om het best passend traject aan te bieden (matched care).

We kiezen er ook bewust voor om samen te werken (CONNECT US) met andere hulpverleners (huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, neuroloog, …) zodat de zorg binnen het gezin geoptimaliseerd kan worden. Hiermee streven we naar een goede afstemming tussen de verschillende hulpverleners en het werken aan een gezamenlijk gedragen behandelplan. Mits de toestemming van het gezin overleggen we regelmatig met betrokken hulpverleners en bekijken we een gezin elk vanuit onze eigen expertise om zo een deskundige bijdrage te leveren aan de behandeling van de jongere en diens context.

Mocht u als doorverwijzer een gezin willen aanmelden, neem dan zeker contact op met ons via het contactformulier of mail (info@praktijkconnectus.be) of telefonisch (0473/44.25.58)

Inbelmomenten

Indien u graag een cliënt bespreekt, overleg wenst of een persoonlijke vraag heeft, kan u ons steeds bereiken tijdens één van onze inbelmomenten

  • Maandag van 8.00 tot 8.30
  • Donderdag van 8.00 tot 9.00

Verslaggeving

Wij maken standaard geen verslagen bij therapeutische trajecten. Indien u een verslag wenst, gelieve dit dan te bespreken met uw cliënt. Indien de cliënt akkoord gaat met het delen van informatie, kan de cliënt de vraag stellen om een verslag van de behandeling te krijgen. Indien u toch zelf een verslag wilt opvragen, gelieve uw vraag op mail te zetten naar info@praktijkconnectus.be. Vermeld ook expliciet of u toestemming heeft van de jongere (12+) en diens ouders. Idealiter voegt u een schriftelijk toestemmingsdocument bij.

Bij diagnostische trajecten krijgen de ouders standaard een verslag op het einde van het traject. Indien u dit verslag wilt opvragen, gelden eveneens bovenstaande afspraken.

Indien u een verslag wilt toesturen, kan u dit doen naar info@praktijkconnectus.be met de naam van de hulpverlener voor wie het verslag bestemd is.

Overleg/Consult

Mocht je graag willen overleggen of een cliënt in aanmerking komt voor onze praktijk, mag u steeds: 

Aanmelding

Je kan telefonisch contact met ons opnemen! Wel liefst tijdens één van onze beluurtjes omdat anders gesprekken met cliënten verstoord worden. Dit kan via het nummer 0456/20.21.37

Maandag van 19.00 tot 20.00 – Woensdag van 10.00 tot 12.00 – Vrijdag van 14.00 tot 16.00