NIEUWS

NIEUWS

Nieuwsberichten

Artboard+2
Female counselor writing down some information about her patient
close-up-hands-scanning-qr-code
crop ethnic client discussing problems with anonymous psychologist

De tegemoetkoming voor volwassenen bedraagt 50 procent van het betaalde honorarium, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15 euro.

Ook trajecten die volledig digitaal verlopen komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Die moeten plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels waarborgt, zoals vermeld wordt op het eHealth-platform.

* Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Controledienst voor de ziekenfondsen.

Meer informatie vind je op de website van CM.

Links

Blogs