ONS TEAM

“It takes a village to raise a child.”

ONS TEAM

Ons team

Ons team bestaat uit Ellen, Kobe, Elien, Jolien, Sandra en Sarah
4

Ellen Wos

Klinische psychologe Psychodiagnosticus
ABFT-therapeut level 1
Systeemtherapeute i.o.

SANDRA THIJS

Creatieve therapeut, medium dans en beweging

Kobe Janssen

Psychomotorisch therapeut


Sarah Geelen

Orthopedagoog

Elien Schepmans

Diëtiste met specialisatie in behandeling van eetstoornissen

Jolien Theuwen

Psychologisch consulente

 

Ellen Wos

Klinische psychologe Psychodiagnosticus
ABFT-therapeut level 1
Systeemtherapeute i.o.

Kobe Janssen

Psychomotorisch therapeut


Elien Schepmans

Diëtiste met specialisatie in behandeling van eetstoornissen

Jolien Theuwen

Psychologisch consulente 

SANDRA THIJS

Creatieve therapeut, medium dans en beweging

Sarah geelen

Orthopedagoog

Team Praktijk Connectus - 4

Ellen Wos - Praktijkhouder

Ellen Wos - Praktijkhouder

Ellen is klinisch psychologe van opleiding, psychodiagnosticus en systeemtherapeut i.o.

Sinds 2001 werkt zij als klinisch psychologe binnen het Vrij CLB Limburg en staat zij in voor zowel het coördineren als het uitvoeren van begeleidingstrajecten voor kinderen, jongeren en hun ouders. Verder voerde zij binnen het Vrij CLB Limburg lange tijd psychodiagnostisch onderzoek uit naar cognitieve vaardigheden (IQ-onderzoek), leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, autisme, dyspraxie, dysfasie, …).  De laatste jaren heeft zij zich verder toegelegd op crisishulpverlening en aanklampend werken in verontrustende situaties.

Binnen deze context heeft zij veel ervaring opgedaan met een breed spectrum van problemen bij kinderen en jongeren en is zij goed vertrouwd geraakt met de Integrale Jeugdhulpverlening. Zij werkt dan ook heel nauw samen met andere jeugdhulpverleningsactoren om de zorg voor de cliënt zo goed als mogelijk af te stemmen op de hulpvraag.

In 2016 startte zij een samenwerking met een groepspraktijk te Borgloon waar zij momenteel instaat voor specialistische psychotherapeutische behandeling van adolescenten en jongvolwassenen en hun gezinnen. Daar bouwde zij haar expertise op rond de behandeling van eetstoornissen en zelfverwonding.

Ellen volgde een 3-jarige verdiepende opleiding binnen het gedragstherapeutische kader als ook een 3-jarige opleiding ‘Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren’ om haar verder te bekwamen in het psychotherapeutisch handelen. Op dit moment volgt zij de 4-jarige opleiding tot Relatie- en Gezinstherapeut in het kader van Permanente Vorming in samenwerking met Rapunzel en de VUB.  Naast haar gedragstherapeutische en oplossingsgerichte blik, bekijkt zij hierbij het gedrag van cliënten ook vanuit de context waarin ze leven. Hierbij vertrekt zij vanuit de beleving van de gezinsleden en staat zij stil bij de betekenis ervan. Zo gaat zij op zoek naar krachten en mogelijkheden binnen de context en probeert wat vastgelopen is terug in beweging te brengen.

Zowel bij individuele psychische problemen (angsten, depressieve klachten, eetproblemen en eetstoornissen, slaapproblemen, autisme, automutilatie, identiteit, rouw en verlies, gedragsmoeilijkheden, verslaving, moeilijkheden in de interactie, …) als studiegerelateerde problemen (schoolfobische klachten, faalangst, motivatieproblemen, over- en onderpresteren, uitstelgedrag, stress) kan je in de praktijk terecht. Naast het individueel werken met jongeren, zal Ellen vaak ook de mogelijkheid voorleggen om met heel het gezin aan de slag te gaan binnen de gezinsgerichte behandeling.   

Naast individuele problemen van jongeren, pakt Ellen ook graag gezinsgerelateerde problemen op (ziekte binnen het gezin; problemen voor, tijdens en na echtscheiding; interactieproblemen binnen (nieuw-samengestelde) gezinnen; begeleiding van kinderen en jongeren van ouders met een psychiatrische problematiek, …). Ook hiervoor nodigt zij graag heel het gezin uit om samen na te denken wat de zorgen, krachten en mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Om up tot date te blijven met nieuwe inzichten binnen het werkveld, schoolt zij zich constant bij en streeft zij ernaar up to date te blijven met de recente wetenschappelijke literatuur. Ook neemt zij regelmatig deel aan intervisie en supervisie.

Ellen is erkend:

 • als klinisch psychologe door de psychologencommissie: 782114390
 • als klinisch psychologe door het FOD: visumnummer 282173
 • als ELP door het netwerk Ligant met RIZIV-nummer 7-01132-81-000

Ellen is lid van de:

Ellen is aspirant-lid van de:

 • de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie- en Systeemcounseling

Ellen is erkend:

 • als klinisch psychologe door de psychologencommissie: 782114390
 • als klinisch psychologe door het FOD: visumnummer 282173
 • als ELP door het netwerk Ligant met RIZIV-nummer: 7-01132-81-000

Ellen is lid van de:

Ellen is aspirant-lid van de:

 • de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie- en Systeemcounseling)
Team Praktijk Connectus - 3

Kobe Janssen

Kobe is als psychomotorisch therapeut werkzaam in Medisch Centrum St. Jozef op de afdeling kinderen en jongeren (K-delta) waar hij mee instaat voor de residentiële behandeling van kinderen en jongeren met ASS, gedrags- en leerstoornissen en allerlei emotionele problematieken. Verder heeft Kobe ervaring met agressiehantering, sociale weerbaarheidstraining, adventure therapie en psychomotorische gezinstherapie. Als ervaren psychomotorisch therapeut begeleidt hij jongeren vanuit een meer lichaamsgerichte benadering. Kobe schoolt zich nog continue bij en volgt daarnaast ook supervisie en intervisie.

Kobe is lid van:

 • AXXON (Beroepsvereniging Kinesistherapie)
 • VVPMT (Vlaamse Vereniging voor Psychomotorisch therapeuten)
 • Kobe is aangesloten als erkend kinesitherapeut
Team Praktijk Connectus - 5

Elien Schepmans

Elien is een diëtiste met specialisatie in de behandeling van eetstoornissen. Elien heeft 8 jaar gewerkt in het Regionaal Ziekenhuis te Tienen en heeft in 2015 haar eigen praktijk opgestart, deze bevind zich in Hoepertingen. Elien is erkend als diabeteseducator en heeft ervaring met voedselovergevoeligheden en allergieën. Elien is volop bezig met zich te specialiseren in het behandelen van emotioneel eten, eetstoornissen en eetbuiten. Elien volgt regelmatig supervisie en schoolt zich continu bij. Elien is aangesloten bij de VBVD en is aangesloten als erkend diëtiste. 

Elien is lid van:

 • VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten)
 • Elien is aangesloten als erkend diëtiste
Team Praktijk Connectus - 1

Jolien Theuwen

Jolien is afgestudeerd als psychologisch consulent in 2021. Jolien heeft ervaring in diagnostische trajecten bij kinderen en jongeren, begeleiding van jongeren in leefgroepen en zorgcoördinatie in scholen lager onderwijs. Jolien heeft hier haar ervaring opgedaan met leerproblemen, ADHD-problematiek en aanpak van regel- en normoverschrijdend gedrag.

Jolien werkt momenteel voor het Vrij CLB Limburg als psycho-pedagogisch medewerker en zal in januari 2022 ons team versterken. Jolien zal in onze praktijk instaan voor de psychodiagnostische trajecten bij kinderen en jongeren met een vermoeden van een onderliggende kindproblematiek.

Jolien is lid van:

 • BPC (Belgische Vereniging voor Psychologisch consulenten)
Sandra ConnectUs logo

Sandra Thijs

Sandra is afgestudeerd als maatschappelijk assistente in 2001 en heeft zich daarna verder gespecialiseerd in culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Recent schoolde Sandra zich bij tot dans- en bewegingstherapeute. Sandra kan naast haar brede opleiding ook terugblikken op een erg veelzijdige werkervaring. Zo werkte zij als onderzoekster én vrijwilligster in het vrouwencentrum YWCA , binnen het jeugdwelzijnswerk te Zwartberg (GIGOS) als coördinator en educatief werker als ook binnen de Federatie Wereldvrouwen vzw. Tenslotte deed ze ervaring op binnen de residentiële psychiatrie (ASSTER) wat haar passie als danstherapeute enkel maar deed groeien! In haar vrije tijd werkt zij momenteel als vrijwilligster in de dansgroep ‘Colour The Streets’ waar zij sociaal, artistieke en culturele activiteiten mee begeleidt in de jongerenwerking zoals het maken van theater-dans producties.

 

In het therapeutisch werkveld vindt zij het boeiend en inspirerend om jongeren te begeleiden en te ondersteunen in hun persoonlijk groeiproces door het onderzoeken en versterken van hun eigen mogelijkheden. Dansen en bewegen helpen vaak waar woorden tekort schieten.  Het brengt hen soms tot de kern van zichzelf.   Sandra maakt gebruik van dans- en bewegingstherapie en allerlei creatieve werkvormen op maat, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de jongere en diens context.

Sandra is lid van:

 • BVCT (Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie)

Sarah heeft haar Bachelor diploma Orhopedagogie behaald in 2013. Sindsdien heeft ze ervaring opgedaan in de Bijzondere Jeugdzorg, meer bepaald in leefgroepwerking en in gezinsbegeleiding. Ze deed specifieke begeleidingen die draaiden rond communicatie en terug tot verbinding komen met elkaar binnen het gezin. Sarah is systemisch counselor in opleiding. Recent heeft ze de overstap gemaakt naar Pleegzorg Limburg, waar ze momenteel werkt.


Voor Sarah is het belangrijk om écht contact te maken zodat er een zeker vertrouwen kan ontstaan om samen te zoeken naar de betekenis van de zorgen en naar waar herstel en/of verandering mogelijk is. We zoeken eerst de verbinding op met jezelf om van daaruit in verbinding te gaan met de ander.

Word jij onze nieuwe collega?

Disciplines

 • Klinisch psychologen
 • Klinisch orthopedagogen
 • Psychologisch Assistent
 • Diëtisten
 • Psychomotorische therapeut
 • Jeugdarts
 • Maatschappelijk assistent
 • Sociaal verpleegkundige

Partners

Kwaliteitsbewaking